Integration - Exchange

V. Ventu

Dette dokument er senest opdateret af Michael Sahl d. 26. september 2018.

Dette dokument må kun opdateres af Ventu.


Generelt

Integrationen foregår via EWS-interfacet på Exchangeserveren / Office 365, og er bygget på Microbizz' Sync-teknologi, hvilket sikrer en tæt på realtime synkronisering, forstået på den måde at når der foretages en ændring, så reflekteres det i modsystemet kort tid efter.


Udvekslinger

Der udveksles følgende data:

KalenderaftalerExchange ↔ MicrobizzFormat - kalenderaftaler

Kalenderaftaler synkroniseres som følger:


Kalenderaftale


MB feltFjernsystem feltTypeBeskrivelse
Startdato / tidcalendar:StartDateTimeStart for aftalen
Slutdato / tidcalendar:EndDateTimeSlut for aftalen
Starttidszonecalendar:StartTimeZoneObjectTidszone aftalen er oprettet i.
Er her?calendar:LegacyFreeBusyStatusStringHvis der er markeret ”her” i Microbizz, så synkroniseres ”busy” til Exchange.

Ellers synkroniseres ”OOF” (Out of office)
Aftaletitelitem:SubjectString
Aftalestedcalendar:LocationString
Er privat?item:SensitivityStringHvis aftalen er markeret privat i Microbizz, sættes level til ”Private” i Exchange – ellers ”Normal”.
Beskrivelseitem:BodyString
Aftaletypeitem:CategoriesStringAftaletypen i Microbizz, konverteres til en kategori i Exchange.
[Indstilling vedr. alarm]calendar:ReminderIsSetBooleanBrugeren laver en generel indstilling, om nye aftaler skal give alarm, og i givet fald, hvor mange minutter før aftalen, alarmen skal gives. Dette kan ikke efterfølgende justeres i Microbizz.
calendar:ReminderMinutesBeforeStartNumber

Gentagelsecalendar:RecurrenceObject


Begrænsninger

  • Aftaler der starter på en given dag og slutter på en anden dag, visualiseres forskelligt i Microbizz og Exchange.

  • Integrationen understøtter gentagelser, men understøtter ikke afvigelser fra gentagelser. Hvis man laver en undtagelse i MB, synkroniseres den ikke. Hvis man laver en undtagelse i Exchange, er det udefineret hvad der sker.

  • Eksisterende kategorier overstyres af Microbizz.